UGUNSDROŠĪBAS INSTRUKTĀŽA


Vienas instruktāžas izmaksas ir no 100,00 EUR bez PVN lai precīzi noteikt izmaksas Jūsu uzņēmumam lūgums aizpildīt tiešsaistes formu vai sazināties personīgi.

 

Ugunsdrošības instruktāža objektā nepieciešama visiem darbiniekiem un personām, kas veic pagaidu darbus, atrodas ražošanas praksē vai apmācībā, kā arī dzīvo viesnīcās, viesu namos un pansionātos.

Ugunsdrošības instruktāžu :

izglītības iestādēs – ne retāk kā divas reizes gadā;

ārstniecības un aprūpes iestādēs – ne retāk kā četras reizes gadā;

citos objektos – ne retāk kā reizi gadā.

Atkārtotu ugunsdrošības instruktāžu veic, ja:

izdarīti grozījumi ugunsdrošības instrukcijā;

nodarbinātie nav ievērojuši šajos noteikumos vai ugunsdrošības instrukcijā noteiktās prasības;

objektā noticis ugunsgrēks (šajā gadījumā izvērtē ugunsgrēka apstākļus).

 

 

 

 

JAUNIE UGUNSDZĒŠAMIE APARĀTI UN APARĀTU APKOPE 

IR JAUTĀJUMI PAR PAKALPOJUMIEM? UZDOT TOS KONTAKTU FORMĀ !